U bevindt zich hier:

Winnen met water

Innovatie in water

Nederlands gesproken:

English spoken:

De komende jaren staat de watersector voor grote uitdagingen.Mede door de klimaatverandering worden weerpatronen weerbarstiger en zullen we moeten inspelen op de gevaren van een stijgende zeespiegel en meer water dat via de rivieren ons land binnen komt. Nieuwe innovatieve deltatechnologie is nodig om de nodige bescherming te bieden, water te kunnen zuiveren en ons van voldoende schoon drinkwater te voorzien.

Toepassingen dus voor onze eigen omgeving en voor de mondiale groeimarkt die watertechnologie economisch gezien vormt. Voor Nederland liggen hierin enorme kansen door de enorme kennis en kunde die we op dit punt hebben opgebouwd. Nieuwe expirimenteerruimte is hier echter hoog nodig.

Vandaar dat het innovatieplatform het als één van haar belangrijkste uitdagingen ziet die grootschalige experimenteerruimte te helpen creëren. Daar moet de ruimte gegeven worden om ideeën op het gebied van watertechnologie en deltatechnologie in een praktijksituatie vorm te geven en uit te testen.

Om echter te bepalen waar ruimte nodig is, welke omvang zij moet hebben en welke innovaties ook fysiek moeten worden uitgetest, vraagt zij u om inbreng.

Denk mee en breng uw suggesties en gedachten in.

Met de verzamelde inbreng gaat het Innovatieplatform haar ambitie voor de experimenteerruimte mede bepalen en uitwerken in een businessplan.

Alle ideeën, gedachten en suggesties op dit forum zijn door participanten aan de discussie ingebracht en vertegenwoordigen niet standpunten, voornemens of meningen van het innovatieplatform, noch de IP leden.